Zrušení školení ke spisové službě v SOkA Znojmo

Státní okresní archiv Znojmo oznamuje, že z důvodu preventivních opatření proti šíření nákazy koronavirem se ruší školení ke spisové službě v termínech 17.03., 19.03., 24.03. a 26.03.2020. O náhradních termínech budou přihlášení účastníci v dostatečném časovém předstihu informováni.
 

Zrušení školení ke spisové službě v SOkA Znojmo