Průvodce pro veřejnost

Studium archiválií v badatelně

Jak postupovat v případě zájmu o studium archiválií? Navštivte naši badatelnu. U hlavního vchodu se zaregistrujete na vrátnici (stačí nahlásit jméno a příjmení). Dostanete klíč s číslem šatní skříňky, ve které si necháte svrchník, batoh, případně další zavazadla. S sebou do badatelny si vezmete pouze poznámky, psací potřeby a doklady. Vystoupáte po schodišti nebo vyjedete výtahem do 2.patra do badatelny.
 

Registrace a vyplnění žádánky pro studium archiválií

Každý badatel musí bý registrován - je mu založen badatelský list. Pro tyto potřeby jsou vyžadovány nacionále a doklad totožnosti (OP). Registrace se provádí pouze jednou. Po zaregistrování si můžete od obsluhy u pultu vyžádat některý z inventářů. V inventáři naleznete soupis materiálů ve fondu a zejména jejich umístění. Podle informací z inventáře si čitelně vyplníte žádanku, kterou odevzdáte u pultu. Žádanku vyplňte čitelně, nejdůležitějším údaji je značka fondu a signatura, případně inv. číslo. Výběr archiválií se provádí každou hodinu. Limit jednorázově zpřístupněných archiválií (archiválií i mikrofilmů) je upraven badatelským řádem.
 

Po skončení bádání

Po skončení bádání, probádané archiválie odevzdáváte u pultu. Pokud si přejete v bádání pokračovat při další návštěvě, nahlásíte toto u pultu. Archiválie Vám budou uloženy odděleně na dobu 30 dní a budete je tak mít při další návštěvě rovnou k dispozici (nemusíte čekat na vyhledání archiváliíí v depozitáři).
 

Kde začít bádat? V kterém fondu hledat?

Pokud netušíte, v kterém fondu by se mohly nacházet informace, které hledáte, obraťte se s dostatečným předstihem na badatelnu, kde Vám poradí. Použít můžete e-mailovou adresu badatelna@mza.cz. Základní členění fondů (fondových skupin, tj. jaké fondové skupiny obsahují jaké archiválie můžete zjistit na tomto webu pod záložkou fondy a pomůcky na stránkách Ministerstva vnitra ČR.