29.06.2020

Služební předpis 6/2020 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. června 2020, kterým se vydává nový Interní protikorupční program ve služebním úřadu...

21.10.2015

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebn...