Akce

16.03.2020

Vzhledem k mimořádné situaci MZA v Brně oznamuje, že s platností od 11.3. 2020 až do odvolání jsou všechna  jeho pracoviště pro veřejnost uzavřena.

V souladu s nařízením MV ČR od 16.3. 2020 bude archiv fungovat pouze v omezeném režimu, tj. pro komunikaci je možné používat výhradně elektronickou formu (e-maily, datové schránky, …), telefonní linky, příp. klasické poštovní spojení.

...

11.03.2020

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a Regionálním muzeem v Mikulově si Vás dovolují pozvat na

XXXV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

Téma: Žena v dějinách Moravy

Datum konání: 7. – 8. října 2020

Místo konání: Mikulovský zámek

...

15.01.2020

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. a kol.
Jihomoravské šibenice ve světle archeologických výzkumů (nové výsledky za léta 2018-2019)

Termín: 22. leden 2020, 15 hodin
Kde: Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno přednáškový sál v přízemí